top of page

5S

VISI 

Memastikan Pejabat Pejabat KDYMM Sultan Terengganu menjadi sebuah Jabatan yang mengamalkan amalan persekitaran berkualiti sejajar dengan visinya untuk memartabatkan Institusi DiRaja Terengganu sebagai sebuah institusi yang sentiasa dihormati dan disanjung tinggi

MISI 

Menjadikan persekitaran kerja di Pejabat KDYMM Sultan Terengganu satu persekitaran yang berkualiti dalam usaha untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik dan keselesaan yang maksimum kepada KDYMM Sultan Terengganu, KDYMM Sultanah Terengganu dan DYTM Yang DiPertuan Muda Terengganu.

POLISI

Warga kerja Pejabat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu komited dalam mewujudkan persekitaran bekerja yang bersih, selesa, selamat dan kondusif untuk melahirkan pegawai dan kakitangan yang inovatif dan produktif

OBJEKTIF

 

Memastikan sistem Persekitaran Berkualiti sentiasa menjadi amalan berterusan bagi menjamin keberkesanan organisasi bersesuaian dan bertepatan dengan objektif jabatan yang menjurus kepada :-

  • Mempertimbangkan profesionalisme dalam pengurusan dan pentadbiran Institusi Istana serta memupuk budaya kerjasama melalui penyertaan semua bagi menyempurnakan segala urusan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu sama ada urusan rasmi atau tidak rasmi

  • ​Memupuk budaya ilmu, iman dan amal ke arah melahirkan pegawai dan kakitangan istana yang mukmin dan berwawasan dalam usaha memberi kepuasan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu, dan

  • Mengamalkan pengurusan secara korporat dan sistematik dan selamat didalam mengurus dan mentadbir Institusi Istana

LOGO

GALERI

IST_9458 (2)
IST_9554
IST_9548
IST_9543
IST_9537
IST_9505
IST_9355
IST_9353
IST_9464
IST_9506
IST_9504
IST_9352
IST_9354
bottom of page