top of page

AHLI DEWAN PANGKUAN DIRAJA

YANG BERHORMAT 
DATO` HAJI ISA @ GHAZALI BIN ENDUT 
DPMT., ASM., AMN., JP., PJC., PJK.

YANG BERHORMAT MULIA ENGKU KELANA DIRAJA 
DATO` HAJI SYED OMAR BIN ABDUL KADIR AL IDRUS 
DSMZ.

YANG BERHORMAT 
DATO` HAJI SHAIKH HARUN BIN SHAIKH ISMAIL 
DPMT., ASM., KMN., PJK.

bottom of page