PROGRAM/AKTIVITI

LAWATAN TAPAK PROJEK PEMBINAAN JALAN

Pada 31 Januari 2022, telah diadakan lawatan Naib Canselor Universiti Teknologi Mara (UiTM), Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu, Pejabat Perbendaharaan Negeri Terengganu, Unit Perancang Ekonomi Negeri Terengganu (UPEN), Jabatan Kerja Raya (JKR), dan Jabatan Ketua Pengarah Tanah & Galian Negeri Terengganu ke Pejabat KDYMM Sultan Terengganu berkenaan penyelarasan pembinaan jalan masuk ke-2 ke Istana Syarqiyyah.

MAJLIS PERPISAHAN DAN PENYERAHAN NOTA
SERAH TUGAS

Pada 27 Februari 2022, Pejabat KDYMM Sultan Terengganu telah mengadakan Majlis Perpisahan dan Penyerahan Nota Serah Tugas sempena perpindahan Dato' Zulkifli bin Ali ke Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Terengganu. Beliau telah berkhidmat di jabatan ini dari Oktober 2020 hingga Februari 2022 dan digantikan oleh Tuan Haji Mohd Sophian bin Abu Bakar yang merupakan bekas Pegawai Daerah/Pentadbir Tanah Kemaman.